Strona główna Mapa serwisu Kontakt
 

Kontakt

Adres: 00-724 Warszawa
ul. Chełmska, budynek 4a, lokal 104/106
Telefon: (22) 851 10 38
Tel.kom: 666 813 670
E-mail:
biuro@rewiks.pl

Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000183991 w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi 68 000 zł
NIP 526-000-61-37
Regon 010580254

Pierwszy kontakt z członkiem Zarządu, albo w sprawach:
badań i przeglądów sprawozdań finansowych,
ekspertyz i innych usług atestacyjnych

Elżbieta Świderska
tel. kom. 505 540 866

ksiąg rachunkowych, rachuby wynagrodzeń,
doradztwa podatkowego

Maria Tokarska
tel. (22) 851 10 38
tel. kom. 666 813 670

Ksiąg rachunkowych

Marlena Kowalewska
tel. (22) 851 10 38
tel. kom. 666 813 670

rachuby wynagrodzeń, spraw administracyjnych

Paweł Biernat
tel. (22) 851 10 38
tel. kom. 666 813 670

Copyright © REWIKS
Strona główna  |    |  Nasza Oferta  |  O firmie  |  Kontakt
Project by Projekt79.pl