Strona główna Mapa serwisu Kontakt
 
Strona główna > O naszej firmie > Dorobek > Audyt wykorzystania środków z funduszy unijnych

Audyt wykorzystania środków z funduszy unijnych

REWIKS Sp. z o.o. od lat bada prawidłowość wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej; do naszych klientów należały między innymi:

  • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
  • Management Accounting Consulting Sp. z o. o.
  • Departament Instytucji płatniczej w Ministerstwie Finansów

Wykorzystując nasze doświadczenia zaprojektowaliśmy modyfikację Zakładowego planu kont jednego z państwowych funduszy celowych w zakresie wypełniania obowiązków ewidencji działań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

REWIKS Sp. z o.o. od lat uczestniczy w kreowaniu i popularyzacji zasad rachunkowości i badania prawidłowości wykorzystywania środków unijnych przez polskich beneficjentów.

Prezes Zarządu REWIKS Sp. z o.o. był autorem materiałów szkoleniowych na temat środki unijne przedmiotem badania biegłego rewidenta, a oprócz tego recenzował i redagował książkę wydaną w 2005 roku przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, zatytułowaną "środki unijne przedmiotem badania biegłego rewidenta" oraz opracował publikację na temat "Normy wykonywania zawodu a inne usługi biegłego rewidenta", wydaną przez KIBR w 2006 roku oraz publikację Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych wydaną przez KIBR w 2015r.

REWIKS Sp. z o.o. przeprowadziła w Departamencie Instytucji płatniczej Ministerstwa Finansów audyt zewnętrzny, którego celem były:

  • ocena trafności przyjętych procedur rachunkowości i kontroli środków finansowych pochodzących z budżetu UE,
  • analiza zapisów w księgach rachunkowych dla programu SAPARD, funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności (ISPA) pod względem prawidłowości danych,
  • analiza procesu obiegu i kontroli dokumentów związanych z realizacją płatności,
  • ocena terminowości realizacji zadań.

Wzięliśmy udział, jako podwykonawca, w kontrolach Beneficjentów w zakresie prawidłowości realizacji przez tych Beneficjentów projektów dofinansowanych ze środków SPO WKP (poddziałania: 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.2).

Uczestniczyliśmy w weryfikacji prawidłowości przelewów dotyczących projektu "E-pracownik" należącego do SPO RZL pod względem kwalifikowalności kosztów.

Zainteresowanych współpracą w zakresie audytu wykorzystania środków z funduszy unijnych  prosimy o kontakt. Wcześniejsze wypełnienie Karty Informacyjnej Jednostki ułatwi nam przygotowanie dla Państwa oferty.

Copyright © REWIKS
Strona główna  |    |  Nasza Oferta  |  O firmie  |  Kontakt
Project by Projekt79.pl